12.7.2006

Pienryhmädemoista ja niiden tulevaisuudesta

Appro3:n kurssi loppui kesäkuun lopussa, kokemukset demotehtävien käsittelemisestä puuduttavan taulumonologin sijasta 3-4 hengen pienryhmissä olivat erittäin positiivisia sekä opiskelijoiden että ohjaajan näkökulmasta.

Työskentelymuodon käytöstä jatkossa

Keskustelimme kurssilaisten ja esimieheni Mikko Saarimäen kanssa tiistaina 27.6. viimeisen demon päätteeksi toimintatavan mahdollisesta jatkamisesta myös syksyn ja kevään kursseilla. Koska tällainen pienryhmädemotyöskentely vaatii osallistujilta tavallista demoa enemmän sitoutumista toimiakseen, oli lopullinen idea järjestää matematiikan appron syksyn ja kevään kursseilla kahdenlaisia demoryhmiä, perinteisiä ja pienryhmätyöskentelymuotoisia; jokainen demoryhmä olisi etukäteen määritelty jommaksi kummaksi ja opiskelijat voisivat näin valita kummalla työskentelytavalla haluavat demoissa käydä.