21.2.2006

Pidetystä 9F:n kurssista

Tammi- ja helmikuun aikana olin Lammin Päivin, Kallungin Elinan ja Niemisen Arin kanssa mukana opettamassa Kuulan Elinan 9F-luokan matikan tunteja. Itse käsittelin ryhmän kanssa epäyhtälöitä ensin graafisesti ja sen jälkeen symbolisesti ratkaistuna. Samassa yhteydessä toteutimme Päivin kanssa opeopintoihin tänä vuonna pro seminaarin tilalta kuuluvan yhteistoiminnallisen oppimisen kokeilumme, josta ehkä kirjoittelen myöhemmin lisää juttua muistiin kunhan tutkimuksen raportti ja posteri valmistuvat.

Kokeen tarkistaminen

Koetehtävät laadimme siten, että kukin meistä neljästä harjoittelijasta kirjoitti tehtäväehdotelmia opettamaansa aiheeseen liittyen ja lähetti ne Kuulan Elinalle sähköpostitse. Elina sitten kokosi ehdottamistamme tehtävistä lopullisen kokeen.

Tänä aamuna tarkistimme oppilaiden koevastaukset, koe oli viime perjantaina (17.2.06). Itse tarkistin omat laatimani tehtävät eli tehtävät 4 ja 6. Kokeen korjaaminen oli haastavaa kun vaikka asia sinänsä on "joko se on tai ei ole" niin osapisteiden antaminen on juuri se hankalin osa. Tehtävässä 4 moni oppilas ei ollut selvästikään ymmärtänyt epäyhtälön graafista tulkintaa kuvaajien pohjalta. Tehdäänkö koulussa liikaa vain mekaanista laskemista ja liian vähän tutkimista, pohtimista ja tulkintaa?

Tehtävä 6a osoittautui oppilaille erittäin vaikeaksi tehtäväksi eikä sitä täysin onnistuneesti ratkaissut kuin yksi oppilas. Kyseinen ratkaisu oli erittäin ansiokkaasti tehty graafinen ratkaisu, jolla oppilas sai tulokseksi n. 8000km tarkan vastauksen ollessa noin 7813km. Muutama yritti analyyttistä ratkaisua, muttei valitettavasti onnistunut viemään tehtävää loppuun.

Kurssiin liittyvä kokonaan tai osittain itse tehty materiaali

Ei kommentteja: