14.4.2006

Kenttäharjoitteluraportti

Suoritin pedagogisten opeopintojeni kenttäharjoittelun Kuopion Lyseon lukiolla 13.-24.3.2006 lehtori Juho Oikarisen ohjauksessa. Harjoittelusta pitää kirjoittaa 24.4. kenttäharjoittelun palautetilaisuutta varten raportti...sain raporttini juuri valmiiksi :)

Kenttäharjoittelussa oli viisi pääteemaa/-tavoitetta:

  • Oppilaitoksen toimintakulttuuriin perehtyminen
  • Koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön perehtyminen
  • Opetuksen, oppimisen, ohjaamisen ja ryhmäprosessien hallinnan taitojen syventäminen
  • Koulun toiminnan suunnitteluun, resursointiin ja tehtävien jakoon tutustuminen
  • Opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvofilosofisen taustan pohdinta

Kirjoitin raporttini aiemmin laatimani kenttäharjoittelun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS:n) pohjalta.

Tiedostot

Ei kommentteja: