19.4.2006

Murtolukujen laskutoimitukset Cuisenaire-lukusauvoilla

Opettajan pedagogisissa aineopinnoissa on jäljellä enää loppurutistus, huomenna on portfolion, ilmeisestikin viimeisen kirjallisen työn, eräpäivä. Oon portfolioon liittyen selaillut mitä kaikkea kuluvan lukuvuoden aikana on opettajaopintoihin liittyen tullut tehtyä...

Syyskuussa olin didaktikkoni Sinikka Kaartisen opintopiiriä varten kirjoittanut yksityiskohtaisen selvityksen Cuisenaire-lukusauvojen käyttämisestä murtolukujen yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun opettamisessa. Jos minulta nyt kysyttäisiin miten kahden murtoluvun jakolaskua voidaan lukusauvoilla havainnollistaa, en enää muistaisi...

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla [PDF]

Ei kommentteja: