13.3.2006

Kenttäharjoittelu ensimmäinen päivä

Aloitin tänään kaksi viikkoa (13.-24.3.2006) kestävän opettajaopintoihini liittyvän kenttäharjoittelun (OPEA530) suorittamisen Kuopion Lyseon lukiolla lehtori Juho Oikarisen ohjauksessa. Päivä aloitettiin varttitunnin palaverilla ennen ensimmäistä oppituntia, jossa käytiin lyhyesti läpi päivän ohjelma ja sain Juhon lukujärjestyksen.

TITE08, ohjelmointi, kaksoistunti

Oikarisen ohjelmointikurssilla opiskelijat työstävät Visual Basiciä -ohjelmointiympäristöä ja Access-tietokantaa käyttäen opiskelijarekisterisovellusta, johon voi jokaiseen opiskelijaan liittyen tallentaa henkilö- ja osoitetiedot. Tämän lisäksi ohjelmalla on tarkoitus voida kirjata kokeita ja niiden tuloksia sekä kirjoittaa kommentteja kunkin opiskelijan kunkin kokeen yhteyteen.

Yksilöllinen kohtaaminen

Opiskelijat olivat aloittaneet projektinsa jo aikaa sitten ja olivat melko pitkällä, ohjelmat suurelta osin jo toimivia. Itse kiertelin luokassa ja juttelin vuoronperään eri opiskelijoiden kanssa pyytäen heitä kertomaan projekteistaan ja niiden etetemisestä, millaisia ongelmia oli ollut ja mitkä toiminnot olivat vielä kesken. Tämän lisäksi kyselin tuntemuksia ohjelmointiin liittyen yleisesti ottaen ja olivatko opiskelijat harrastaneet ohjelmointi muuten kuin koulussa ja jos kyllä, mitä ohjelmointikieliä olivat käyttäneet. Tunti sinänsä eteni omalla painollaan opiskelijoiden työstäessä projektejaan. Esitin opikelijoille lähinnä laajemman tason ideoita kuten lajittelusta puhuttaessa mainitsin algoritmeista Quick sort:n ja Merge sort:n idealla "nämä ovat hyödyllisiä ja kannattaa perehtyä omalla ajalla"...eli vähän motivoida ja avata näköaloja laajempiin asiayhteyksiin. Itse projektien teossa en tainnut konkreetisti auttaa.

Eriyttäminen

Kyseisellä tunnilla eriyttäminen oli jokseenkin täydellistä, sillä jokainen opiskelija työsti oma-aloitteisesti ja itsenäisesti omaa projektiaan. Konstruktivistista oppimista parhaimmillaan.

MAA09, todennäköisyys ja tilastot

Käsittelyssä tällä yksöistunnilla oli binomitodennäköisyys. Opiskelijaryhmä oli suuruudeltaan noin 25 opiskelijaa ja opettajan alustuksen jälkeen työskentely tapahtui pääosin 2-4 hengen pöytäkunnittain yhteistyötä tehden. Kiertelin luokassa opiskelijoiden laskiessa harjoitustehtäviä, mutta ryhmien muodostamisen jälkeen luokkatila muodostui osittain hiukan ahtaaksi ja osan opiskelijoista oli "vaikeasti tavoitettavissa" ja siten ehkä saivat vähän vähemmän huomiota.

MB05, lyhyt matematiikka, matemaattinen analyysi

Aiheena oli eksponenttifunktion derivoiminen. Kun opettaja kirjoitti ensimmäisen esimerkkikohdan taululle, Dex = ?, oli osan opiskelijoista ensimmäinen reaktio tyyliin "voi ei!". Yllätys oli positiivinen kun päästiin pidemmälle aiheessa. Kerrattiin ohimennen myös "Mitä derivaatta graafisesti/geometrisesti tarkoittaa?" -aihetta.

Harjoitustehtäviä laskettiin 2-4 opiskelijan ryhmissä kuten edellisen opetusryhmänkin kanssa. Opiskelijat kysyivät aktiivisesti neuvoja. Muutamien opiskelijoiden ajoittainen "Mä oon tosi pahoillani, mut mä en nyt kyllä tajunnut" -ilme rohkaisi tukemaan...selittämään/havainnollistamaan paremmin. Yksi opiskelija totesi uudestaan selitettyäni jotain tyyliin: "NYT mää tajusin, joo, KIITOS :)"

Ei kommentteja: