17.3.2006

Viides kenttäharjoittelupäivä - Analyyttisen geometrian 2h

Pidin tänä aamuna MAA04-kurssin kaksoistunnin, jonka aiheena oli paraabeli.

Paraabelin määritelmä

Olkoon S suora tasossa ja F tason piste, joka ei kuulu suoralle S. Tällöin S ja F määräävät yksikäsitteisesti paraabelin eli niiden tason pisteiden (x, y) =: a joukon (uran), jotka ovat yhtä kaukana suorasta S ja pisteestä F ts. niiden pisteiden joukon joille d(a, S) = d(a, F).

Tällöin suora S on paraabelin johtosuora ja piste F on paraabelin polttopiste.

Tunnin valmistelusta

Aloitin tunnin valmistelun laskemalla kirjan tehtävistä kymmenkunta ja näin pääsin orientoitumaan aiheeseen. Tämän jälkeen listasin tuntisuunnitelman alkuun tärkeät käsitteet, jotka oppilaiden tulisi tunnin aikana oppia/palauttaa mieleen. Listaamani käsitteet olivat:

 • johtosuora
 • polttopiste
 • ura(ominaisuus)
 • (paraabelin) huippu
 • ylöspäin/alaspäin aukeava (paraabeli)
 • paraabelin (symmetria-)akseli
 • neliöksi täydentäminen
 • paraabelin sekantti ja tangentti

Käsitteet listattuani aloin muotoilla aiheiden käsittelyn järjestystä ja miettiä mitä asioita/esimerkkejä esitän taululla, mitä luetutan/keskustelutan oppilailla itsellään ja mitä kysymyksiä voisin missäkin kohtaa oppilaille esittää.

Tämän kaksoistunnin valmisteluun meni näistä tunneista eniten aikaa. Kirjanpitoni mukaan valmisteluun meni lähes 7h...7/2-suhde on käytännön opettajan työssä aivan liian suuri, mutta tulipahan kerrattua itsekin noita käsitteitä :)

Ohjaavan opettajan palautteesta

Sain ohjaavalta opettajaltani erittäin konkreettisia vinkkejä luokkatyöskentelyni kehittämiseen. Alla mainitut puutteet ovat varmasti ennenkin olleet läsnä, mutta jostain syystä kukaan ei ole niistä aiemmin huomauttanut.

 • Muista nostaa katsetta!
 • Älä toista kysymystä "Muuta?"...käytä kohdennetumpia kysymyksiä.
 • Työnjohtaminen/eriyttäminen: jokaiselle olisi oltava koko ajan mielekästä tekemistä. Esimerkiksi ympärille vilkuilu ja kuiskuttelu ovat merkkejä työn puutteesta.
 • Muista sammuttaa tauluvalot dataprojektoria/piirtoheitintä käyttäessä ja taas laittaa valot päälle kirjoittaessasi taululle.
 • Älä jätä "sokeita kulmia/sektoreita" luokkaan: katsele ympäri koko luokkaa...nyt luokan vasemman reunan opiskelijat jäivät hyvin vähälle katsekontaktille. Jos kuvittelisin itseni opiskelijaksi, vaikuttaisi varmasti negatiivisesti jos opettaja ei koko tunnin aikana juurikaan katsoisi minuun päin.
 • Käytä oppilaiden vastauksen hyväksymisessä rohkaisevampaa sanaa kuin "joo". Mieti hyviä adjektiiveja etukäteen.
 • Kädet pois taskuista.
 • Kotitehtävät kannattaa listata taulun oikeaan reunaan allekkain...syynä mm. luontainen lukusuunta vasemmalta ylhäältä oikealle alas, jolloin oikealla olevan asian mieltää "viimeiseksi asiaksi". Tästä on psykologiassa ilmeisesti tehty tutkimusta.
 • Uuden asian introaminen tunnin loppupuolella ja sitten varsinainen käsittelyn aloitus seuraavalla tunnilla auttaa tekemään seuraavasta tunnista hyvin "etupainotteisen" ja nopeasti käyntiin lähtevän.

Olin erittäin positiivisesti yllättynyt ja tyytyväinen ohjaavan opettajani konkreetteihin vinkkeihin. Jos kukaan ei koskaan huomauta tuollaisista, voi niiden omatoimiseen huomaamiseen kulua hyvinkin kauan. Aito rakentava kritiikki on todellakin jees :)

Tuntisuunnitelma

(Tuntisuunnitelmissa merkityt ajat ovat tietysti vain suuntaa antavia, mutta auttavat hahmottelemaan mitä tunnilla mahdollisesti ehtii tehdä.)

Ei kommentteja: