1.11.2005

Ajatuksia henkilökohtaisen palautteen antamisesta

Tänään olin kuuntelemassa Norssin 8B:n matikan tuntia pohjatuntina OPEA510:n opetusharjoitteluun liittyen. Tunnin aiheena oli yksinkertaisten toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen neliöjuuri-operaatiota käyttämällä. Tunnin jälkeen juteltiin opettajan kanssa; tässä keskustelussa esille tulleita ajatuksia:

Yleistä

Älä toista antamaasi selitystä mikäli ei ole aivan pakko, sillä jos oppilaat tottuvat siihen että selitän aina useamman kerran, eivät opi kuuntelemaan kunnolla ja keskittyneesti. Uudelleen selittämisen sijasta voi vaikka kysellä oppilailta kysymyksiä tai kehottaa tekemään tehtäviä.

Puhu oppilaiden kanssa esim. kouluvuoden alkupuolella siitä mitä he pitävät matematiikan arvostelussa ja osaamisessa tärkeänä. Näitä näkemyksiä ja käsityksiä voi pyytää oppilailta myös kirjallisesti, jolloin saadaan myös hiljaisempien oppilaiden ajatuksia esille.

Pikkukokeista / pistokkaista

Itse heitin ajatuksen "pistokkaista", jotka eivät kuitenkaan vaikuttaisi arvosteluun vaan toimisivat vain palautekanavana. Näitä voisi pitää esim. yhden per 5-10 oppituntia. Ohjaava opettaja heitti ideana, että nämä pistokkaat voisivat vaikuttaa nolla tai positiivisesti, muttei negatiivisesti. Tämä todennäköisesti lisäisi oppilaiden motivaatiota. Oppilaita tulisi myös kehottaa tuottamaan paperille edes jotain, sillä "kaikkea mitä kirjoitat voidaan käyttää hyödyksesi".

Kotitehtävien tarkistuksesta

Tämän idean kuulin joltain opettajalta jossain vaiheessa: Oppilailla voisi olla kaksi vihkoa, yksi oppituntityöskentelyä, toinen läksyjä varten. Opettaja voi tällöin oppilaita suuremmin häiritsemättä tarkastaa esim. jonkun tietyn tehtävän kaikilta oppilailta ja antaa oppilaille yksilöllisen palautteen.

Oppitunnin pitänyt opettaja kertoi, ettei hän pidä kovin tiukkaa kontrollia kotitehtävien tekemisestä vaan pyrkii motivoimaan oppilaita enemmän "palkinnoilla" kuin uhkauksilla, esim: "Jos vain katselee kun toiset heittelevät koripalloa muttei itse koskaan yritä, kehittyvätkö omat koripallotaidot tällöin?"

Omia kommenttejani oppitunnista

Oppitunnilla oli erittäin hyvä työilmapiiri ja työskentelymotivaatio. Oppilaat tekivät töitä oma-aloitteisesti, kyselivät kysymyksiä avoimesti ja luokkailmapiiri oli oppimiseen kannustava. Opettaja totesi tunnin jälkeen tehneensä ko. ryhmän kanssa töitä vuoden verran kannustaen heitä avoimesti keskustelemaan, kyselemään ja kyseenalaistamaan. Hän sanoo oppilaille että heti kun joku asia on epäselvä, täytyy kysyä. Kiertelin itse myös luokassa tehtäviä tehtäessä ja autoin varsinaista opettajaa kysymyksiin vastaamisessa. Luokan tämänpäiväistä työskentelyä oli ilo seurata.

Ei kommentteja: