23.11.2005

Ohjaavan opettajan kommenteista mieleen jäänyttä

Tässä muutamia, toistaiseksi listaamattomia, LRE:n 7C:n ja 8B:n matikan tunneilla 10.-22.11.05 välillä pitämieni harjoitustuntien palautekeskusteluissa esille nousseista kommenteista/ajatuksista/ideoista:

  • Tyydy oppilaan vastaukseen eläkä korjaile tai täydentele sitä jos mitenkään mahdollista.
  • Kokeiden laatimisesta: jos itse pystyy tekemään aiotun kokeen tehtävät n. 5 minuutissa, on koe todennäköisesti sopiva peruskoululaisen 45 min kokeeksi.
  • Suuruusluokkien arviointitehtävät ovat hyviä konseptien ymmärtämisen kannalta.
  • Edelliseen viitaten, oppilaita kannattaisi jollain tavalla opettaa arvioimaan saamansa ratkaisun järkevyyttä; tässä suuruusluokkien arvioinnista on usein paljon hyötyä.
  • Jätä formaalisuus peruskoulussa niin minimiin kuin mahdollista! (itselläni on tällä hetkellä hiukan taipumusta esittää asiat liian yliopistomaisesti)
  • Teetä oppilailla itsearviointeja silloin tällöin, esim. kaksi kertaa kouluvuoden aikana.
  • Uuden ryhmän kanssa aloitettaessa voisi kartottaa oppilaiden käsityksiä mm. kysymyksellä: "Kuinka opit (matematiikkaa) parhaiten?"
  • Kotitehtäviä tekemisen tiukan valvonnan sijaan LRE itse sanoi käyttävänsä oppilasta motivoivampaa tapaa, jossa esim. kokeen opettaja keskustelee oppilaan kanssa siitä kuinka paljon hän on läksyjä tehnyt ja kuinka oppilas itse arvelee läksyjen tekemisen tai tekemättä jättämisen korreloivan koetuloksen kanssa.

Ei kommentteja: