11.1.2006

RKO:n MAV51, 4.-5.tunti, ti 10.1.06

Eilen oli Koposen Raimon MAV51-ryhmän (9.lkan valinnaisen matikan) kaksoistunti. Aiheena oli:

Muistikaavat

(a+b)(a-b) = a2 - b2
(a+b)2     = a2 + 2ab + b2
(a-b)2     = a2 - 2ab + b2

Työskentelystä

Laitoin oppilaat työskentelemään itse valituissa neljän hengen ryhmissä ja siirtämään pulpetit sen mukaisesti. Tämän jälkeen oppilaiden tehtävänä oli kirjan tehtävien ja taululle kirjoittamieni ohjeiden ja tehtävien avulla ryhmänä tai pareittain päästä kaksoistunnin aikana selvyyteen siitä miten muistikaavoja käytetään ja mitä hyötyä niistä voisi olla. Hyötyä on myöhemmin erityisesti "oikealta vasemmalle" mm. suoritettaessa polynomien tekijöiksi jakoa tai monimutkaisten, kuitenkin muistikaavojen mukaisten lausekkeiden sievennyksessä.

Tunti sujui mielestäni hyvin ja oppilaille jäi kaksoistunnin 90 minuutista yli 70 minuuttia itsenäiseen työskentelyyn.

Huonoja puolia ryhmätyöskentelystä tältä tunnilta

Kahdessa ryhmässä oli suuret ryhmän sisäiset erot oppilaiden taidoissa mikä aiheutti, että muutama oppilas oli jatkuvasti neuvojana. Aikansa neuvottuaan nämä oppilaat tyytyivät itsenäiseen työskentelyyn ryhmätyöskentelyn sijaan.

Vastaavasti hyviä puolia

Kun ryhmät tekivät yhteistyötä ja selvittivät ongelmia yhdessä, jäi minulle enemmän aikaa auttaa apua tarvitsevia. Oppilaat näyttivät mielellään keskustelevan tehtävistä ja auttavan toisiaan kunhan eivät kokeneet olevansa jatkuvasti vain antajan asemassa.

Ei kommentteja: